Anna Kapustka

młodszy prawnik
Anna Kapustka

Anna Kapustka specjalizuje się w rozwiązywaniu sporów sądowych i arbitrażowych. Doradza klientom biznesowym i indywidualnym w sprawach cywilnych i gospodarczych, na wszystkich etapach postępowań. Posiada również doświadczenie w pełnieniu funkcji sekretarza trybunału w krajowych i międzynarodowych postępowaniach arbitrażowych dotyczących sporów handlowych, budowlanych i finansowych. 

Uprawnienia

Aplikantka adwokacka w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie

Języki

polski

angielski

Wykształcenie

Magister, Prawo, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, summa cum laude, 2021

Poprzednie doświadczenie zawodowe

Sołtysiński, Kawecki & Szlęzak, 2021-2022

CMS Cameron McKenna, 2019 (program praktyk)