Bartosz Kurzyniewski

starszy prawnik
Bartosz Kurzyniewski

Bartosz Kurzyniewski specjalizuje się w rozwiązywaniu sporów. Reprezentuje klientów w sprawach cywilnych i gospodarczych, a także w postępowaniach karnych i administracyjnych. Ma także doświadczenie w zakresie wewnętrznych śledztw dotyczących przestępstw białych kołnierzyków. Jest szczególnie zainteresowany sporami powstającymi na tle stosowania nowych technologii.

Uprawnienia

Adwokat

Języki

polski

angielski

Wykształcenie

Diploma in English and European Law, British Law Centre, Uniwersytet Warszawski, 2022

Magister, Prawo, Uniwersytet Jagielloński, 2017

Poprzednie doświadczenie zawodowe

White & Case, 2017-2022