HOT BENCH vs COLD BENCH. Granice aktywności arbitra

17-02-21

W dniu 17 lutego 2021 r. (środa) Michał Kocur był moderatorem dyskusji on-line organizowanej przez Polskie Stowarzyszenie Sądownictwa Polubownego dotyczącej dopuszczalnych granic aktywności arbitra.