Komentarz dla „Dziennika Gazeta Prawna” na temat proponowanych zmian przepisów dotyczących niedozwolonych postanowień umownych

26-11-14

Jan Kieszczyński udzielił komentarza dla „Dziennika Gazeta Prawna” na temat propozycji zmiany przepisów dotyczących niedozwolonych postanowień umownych poprzez uchylenie generalnego i abstrakcyjnego zakazu stosowania takich postanowień.