Korzystna ugoda w postępowaniu przed Londyńskim Sądem Arbitrażowym

25-01-24

Wraz z londyńskim biurem kancelarii Quinn Emanuel reprezentowaliśmy G City Europe (dawniej Atrium European Real Estate) w arbitrażu przed Londyńskim Sądem Arbitrażu Międzynarodowego (LCIA) dotyczącym projektu nieruchomościowego w Polsce. Arbitraż ten zakończył się korzystną dla naszego klienta ugodą.