Rozstrzygnięcie konkursu z zakresu prawa cywilnego

04-05-20

Dziękujemy za wszystkie prace nadesłane w ramach naszego konkursu. Po ich szczegółowej analizie zdecydowaliśmy się przyznać nagrodę za I miejsce, jak również nagrodę za II oraz III miejsce i wyróżnienie:

I miejsce (nagroda – 2.000 zł) – Jakub Gibas
II miejsce (nagroda książkowa) – Paweł Czachor
III miejsce (nagroda książkowa) – Tadeusz Zbiegień

Wyróżnienie – Wojciech Wydmański