Romana Piskuła

counsel
Romana Piskuła

Romana Piskuła specjalizuje się w złożonych sprawach sądowych i arbitrażowych. Reprezentuje klientów w postępowaniach gospodarczych i cywilnych, w tym transgranicznych i wielopodmiotowych. Ma również doświadczenie w arbitrażu handlowym, administrowanym przez krajowe i międzynarodowe instytucje arbitrażowe. Jej praktyka obejmuje w szczególności spory korporacyjne, post-M&A, nieruchomościowe oraz IT.

Uprawnienia

Adwokat

Języki

polski

angielski

francuski

Wykształcenie

Studia Podyplomowe, Handel Zagraniczny, Szkoła Główna Handlowa, 2022

Magister, Prawo, Uniwersytet Warszawski, summa cum laude, 2015

Poprzednie doświadczenie zawodowe

RKKW – Kwaśnicki, Wróbel & Partnerzy, 2018-2019

SMM Legal, 2013-2017

Publikacje

Nowe przepisy dotyczące arbitrażu w nowelizacji KPC, 15 marca 2023, więcej

Brexit a jurysdykcja po okresie przejściowym, 23 grudnia 2020, więcej 

Skutki Brexitu nie ominą sporów sądowych, 13 luty 2020, więcej