Michał Kocur

wspólnik
Michał Kocur

Michał Kocur działa jako pełnomocnik i jako arbiter. Reprezentuje klientów w sporach arbitrażowych i sądowych, w szerokim zakresie spraw, w szczególności w sporach dotyczących nieruchomości, sporach budowlanych i sporach z zakresu energetyki. Ma duże doświadczenie w sporach wynikających z transakcji M&A. Orzekał w ponad 100 sprawach arbitrażowych poddanych pod różne regulaminy, w tym ICC, VIAC, UNCITRAL oraz SA KIG. Jest wyróżniany przez ranking Chambers & Partners jako jeden z czołowych prawników arbitrażowych i sądowych w Polsce.

Uprawnienia

Adwokat (Polska)

Solicitor (Anglia i Walia)

Języki

polski

angielski

francuski

Wykształcenie

LL.M. z zakresu Międzynarodowego Prawa Gospodarczego, Uniwersytet Środkowoeuropejski w Budapeszcie (CEU), 1999

Magister, Prawo, Uniwersytet Śląski w Katowicach, 1998

Rankingi

Chambers Global i Chambers Europe, Band 1 – Arbitraż, Band 4 – Spory sądowe, wyróżniany w rankingach od 12 lat

Członkostwa

Sekretarz Generalny Polskiego Stowarzyszenia Sądownictwa Polubownego

Zastępca Przewodniczącego Rady Arbitrażowej Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej

Członek Polskiego Komitetu Narodowego Międzynarodowej Izby Handlowej (ICC Polska)

Członek Szwajcarskiego Stowarzyszenia Arbitrażowego (Association Suisse de l’Arbitrage)

Członek Europejskiej Rady Użytkowników Londyńskiego Sądu Arbitrażu Międzynarodowego (LCIA)

Poprzednie doświadczenie zawodowe

Woźniak Kocur, 2007-2014

Gide Loyrette Nouel, 2005-2006

Allen & Overy, 1999-2005

Publikacje

Koszty arbitrażu w Polsce, 2023, więcej

Zarządzanie postępowaniami arbitrażowymi. Polska perspektywa [Case Management in Arbitration: A View from Poland], Kluwer Arbitration Blog, 5 listopada 2019 r., więcej

Badanie arbitrażu 2019. Zarządzanie postępowaniami arbitrażowymi [The Polish Arbitration Survey 2019. Case Management in Arbitration, więcej

Dlaczego prawnicy z państw, w których funkcjonuje system prawa cywilnego, nie potrzebują Regulaminu Praskiego? [Why Civil Law Lawyers Do Not Need the Prague Rules], Prague Rules, czerwiec 2018 r., tutaj oraz więcej tutaj

Postępowania arbitrażowe w Polsce – stan na rok 2016 [Arbitrate in Poland like it’s 2016], Kluwer Arbitration Blog, 23 sierpnia 2016 r., więcej

Badanie arbitrażu 2016, więcej

Rozdział w „Zastrzeżenie własności w postępowaniu upadłościowym i poza nim” [‘Retention of Title in and out of Insolvency’], Globe Law and Business, grudzień 2015 r., więcej

Zeznania świadków w arbitrażu handlowym [Witness Statements in Commercial Arbitration] [w:] Wyzwania i przyszłość arbitrażu handlowego i inwestycyjnego [The Challenges and the Future of Commercial and Investment Arbitration]. Liber Amicorum Profesor Jerzy Rajski, Warszawa 2015 r., więcej